יהושוע (ג'יסון) פרידברג

ירושלים של זהב - בביצוע להקת קרן ילדנו