יהושוע (ג'יסון) פרידברג

הקשר בין קרן ילדנו לתוכנית ההנצחה

קרן ילדנו רואה בהעצמת הזהות היהודית נדבך חשוב והכרחי בתהליך החינוכי של סגירת פערים ופתיחת אופקים
היא מאמינה כי השתלבות בחיי היצירה והכלכלה כשווים בתוך שווים בחברה הישראלית אפשרית רק אם הזיקה לארץ, לעם ולמורשתו התרבותית היא איתנה ומבוססת
לאור זאת, החליטה קרן ילדנו ליצור תוכנית מיוחדת להעצמת הזהות היהודית בקרב הנוער הישראלי על כל גווניו, התוכנית על שם יהושע פרידברג הי"ד – לזכרו מוקם אתר זה